خانه » پروژه ها » پلان طبقه تئاتر کوچک دارای ۲۵۵ صندلی